VÅRA TJÄNSTER

Hur är det med ditt sparande?

Har du kontroll och överblick över hur ditt sparande ser ut idag och hur det kan komma att utvecklas? Utan insikt och kunskap om sin befintliga situation kan det vara svårt att fatta genomtänkta beslut. De flesta av oss har vårt sparande utspritt på flera olika bolag och varje år kommer sammanställningar från flera olika banker, fondbolag och myndigheter. Att utifrån den informationen få en överblick och sammanfattning om nuläget är inte alltid det enklaste – och inte heller att veta om man ligger rätt med sina respektive placeringar eller hur hög den faktiska kostnaden är.

PMKF utbildar och bistår företag och privatpersoner inom pension och sparande så att de kan ta egna rationella beslut efter sina egna önskemål och behov.

 
 

 

Sparande

Fondanalys
Oavsett marknadsläge så är det viktigt att se över sitt sparande. I dagens marknad med hög inflation, stigande räntor och en volatil börs så är det viktigare än någonsin. PMKF erbjuder genomgång av befintliga fondportföljer, är den maximerad eller ej? Information om eventuella alternativa fonder. Hur man bör tänka när man bygger en fondportfölj – både när det kommer till tillväxtpotential och kostnadsmassa.

PMKF fokuserar på kostnader som dras direkt från sparkapitalet – de kostnader som redovisas öppet men vars långsiktiga effekt lätt förbises. Dessa kostnader urholkar sparandet även på låga nivåer. Ta ytterligare en titt på tabellen överst här på sidan som synliggör detta.

Aktivt eller passivt förvaltade fonder
Idag finns det tusentals olika fonder att välja på. Den vanligaste diskussionen idag handlar om man skall ha aktivt förvaltade fonder eller passivt förvaltade fonder? Så vad är den grundläggande skillnaden

Passivt förvaltad fond (indexfond)
Passivt förvaltade fonder kallas även för indexfonder eftersom de följer ett index. Ett aktieindex är en sammansättning av olika aktier. Det kan vara aktier i en specifik bransch, de mest handlade aktierna eller kanske de största aktierna på börsen. När man säger att Stockholmsbörsen har stigit med en procent innebär det att aktierna som ingår i index sammantaget har ökat sitt värde med en procent, även om enskilda aktier har stigit mer eller mindre än index. Det intressanta är dock genomsnittet, index.

Aktivt förvaltad fond
I en aktivt förvaltad fond finns det fondförvaltare som har till uppgift att prestera bättre än ett visst index. Förvaltarnas arbetsuppgift är alltså att välja ut just de bolag som de tror kommer prestera bättre än snittet. Detta innebär normalt att en aktivt förvaltad fond i regel kostar mer än en passivt förvaltad fond.

Kapitalsparande via bolaget (direktpension)
Som alternativ eller komplement till en tjänstepensionslösning så kan man spara direkt via bolaget. Om man vill säkerställa kapitalet för framtiden om bolaget exempelvis skulle gå i konkurs så gör man en lösning i form av direktpension. Det innebär att man pantsätter tillgången till förmån för den framtida pensionstagaren (den anställde). Vid ett bolagssparande så är inte premien avdragsgill utan den skattas fram med bolagsskatten. 

Fördelen är att lösningen är mer flexibel. Direktpension ger följande fördelar:

 

Riskförsäkringar

Vad händer om du blir långvarigt sjuk? Är du skyddad ekonomiskt? Får du den vård du behöver om du drabbats av en allvarlig sjukdom? Har du tillräckligt efterlevandeskydd? Är din familj skyddad utifall det otänkbara skulle inträffa? PMKF erbjuder personlig riskanalys för att identifiera och lösa just denna typ av frågeställningar.

Exempel på riskförsäkringar är:

Sjukvårdsförsäkring
Sjukvårdsförsäkring tecknas antingen av din arbetsgivare eller av dig själv. Den ger dig tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Man får även förebyggande insatser och rehabilitering. Försäkringen kan även ersätta kostnader för medicin och eftervård.

Specialistvård – Global
Rätt specialistvård om man skulle bli allvarligt sjuk, utan geografiska eller ekonomiska hinder. Försäkringen täcker bland annat:

Försäkring kan tecknas av bolaget på den anställdes liv. Går även att inkludera familjemedlemmar (barn upp till 18 år). Förmånsskatt betalas av den anställde (60% av premien). 

Allvarlig Sjukdom
Försäkringen allvarlig sjukdom ger en ekonomisk buffert om det otänkbara inträffar. Tanken med försäkringen är att man inte ska behöva oroa sig för sin ekonomi i en situation då livet vänts upp och ner på grund av en svår sjukdom. Försäkringen för allvarlig sjukdom betalar ut pengar när den som är försäkrad får en av de här allvarliga sjukdomarna: cancer, stroke, hjärtinfarkt, vissa hjärtoperationer, MS, synnedsättning, hörselnedsättning, njursvikt, ALS, Alzheimer, Parkinson eller organtransplantation.

Sjukförsäkring – inkomst vid sjukdom
Om man blir långvarigt sjukskriven kan sjukförsäkringen ersätta en del av den förlorade inkomsten. För att kunna få ersättning kvävs normalt att man arbetat en viss tid. Normalt finns även en karenstid som vanligen är tre månader. Det innebär att ersättning kan utbetalas efter tre månaders sjukskrivning. Normalt får ersättningen av alla samlade sjukförsäkringar inte uppgå till mer än 90 procent av lön.

Livförsäkring
En livförsäkring tecknas för efterlevande. Om man dör under tiden som försäkringen gäller betalas ett engångsbelopp ut till de som är förmånstagare. Man betalar en löpande premie för ett visst försäkringsbelopp, som man själv väljer. När man dör betalas det ut ett engångsbelopp till de som är förmånstagare, förutsatt att försäkringen fortfarande gäller.

Olycksfallsförsäkring
En olycksfallsförsäkring ger normalt en ersättning om du råkar ut för en olycka. En olycka definieras som en plötslig oförutsedd yttre händelse. Det kan även vara viktigt att ha en olycksfallsförsäkring om en skada blir bestående. Då kan det finnas möjlighet till invaliditetsersättning. Man kan få ersättning från flera olycksfallsförsäkringar för samma skada.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL
Har man TGL så innebär det att ett engångsbelopp betalas ut till efterlevande om den anställde avlider före pensionering. Beloppet betalas ut skattefritt. 

 

Pensionstjänster

Pensionsanalys
Utbildning i hur din specifika pensionssituation ser ut både inom allmänna och tjänstepensionsområdet. Hur du maximerar ditt pensionssparande som företagare. Information i hur du kan tänka för att bygga en plan för framtiden.

Pensionsutbetalning
Utbildning i hur det fungerar när det är dags att ta ut pensionen. Vad är viktigt att förstå och tänka på. Utifrån detta bygger du en utbetalningsplan anpassad till dina behov och önskemål.

Pensionspolicy
Utbildning och information om vad man bör tänka på när man tar fram en pensionspolicy för företaget. 

Intresseanmälan

Ja, jag är intresserad