OM OSS

PM Kapital & Försäkring AB

Vi på PMKF har alla mångårig erfarenhet från finans- och försäkringsbranschen från flera olika positioner. Den svenska finansbranschen har utvecklats mer och mer för att bli mer transparent men detta har också inneburit att avgiftsmodellerna har blivit allt mer komplicerade och svåra att tyda och förstå. Gemensamt för oss är att vi tidigt reagerade på de ojämna avgiftsstrukturer som har uppstått. Hur kan det t ex vara försvarbart att basera avgifter på kapitalets storlek och inte det arbete som utförts?

Utifrån dessa tankegångar har vi skapat PMKF, en äkta oberoende aktör på finansmarknaden som debiterar utifrån utförda tjänster och vars enda fokus är på kundens intresse där vi kan agera utifrån kundens beslut och kan agera gentemot aktörer på finansmarknaden. Vi hjälper våra kunder att utvärdera, optimera och utveckla sina ekonomiska planer för framtiden.

Vårt sätt att arbeta präglas av lojalitet, långsiktiga relationer och transparens. Merparten av våra kunder är företagsägare och privatpersoner som inte har tiden eller möjligheten att sätta en ekonomisk plan på plats, utvärdera nuvarande situation, agera och göra eventuella ändringar som behövs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att uppnå uppsatta mål.

 

 

 

Medarbetare

Peder Stare

Arbetat i finansbranschen i 30 år som rådgivare. Började karriären inom försäkringsbolaget Holmia sedan blev det Trygg Hansa, SEB Trygg Liv och fristående förmedlarbolag. 2002 grundades ett eget förmedlarbolag PMKF där Peder fortfarande är verksam. Innehar Insuresec licens och Swedsec licens.

Peter Oscarson

Arbetat i finansbranschen i 30 år inom olika områden. Karriären startade som rådgivare på ett fristående förmedlarbolag och efter det som försäljningskonsult för ett internationellt försäkringsbolag mot rådgivarmarknaden. Arbetat som konsult de senaste tio åren åt olika bolag inom finansvärlden med distribution av finansiella produkter gentemot rådgivarmarknaden.

Elisabeth Jacobsson

Arbetat i finansbranschen 25 år, mestadels som säljstöd och administrativt ansvarig. Började sin karriär inom ett utländskt internationellt försäkringsbolag. Lång erfarenhet av kundnära samarbeten där lösningsfokuserade frågor varit centralt, främst med utländska finansiella lösningar.